Hälytysosasto

Hälytysosasto vastaa palokunnan operatiivisesta toiminnasta. Toiminta perustuu Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa solmittuun palokuntasopimukseen, jossa on kuvattu ne palvelut (kalusto, henkilöstö, vasteajat), jotka palokunta alueellisen pelastustoiminnan käyttöön tarjoaa.

Kuva hälytysosastosta joka seisoo autojen edessä sammutusvarusteissa

Hälytysosasto koostuu noin 40 henkilön hyvin koulutetusta ryhmästä, jolla on oma sisäinen organisaatio.
Hälytysosaston toiminnasta (pelastuslaitoksen kanssa tehty sopimus) vastaa palokunnan päällikkö (yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa). Palokunnan varapäällikkö keskittyy hälytysosaston operatiivisen toiminnan johtamiseen, varmistaen että hälytysosasto on hälytyskunnossa niin että voimme vastata meille asetettuihin vaatimuksiin. Koulutuspäälliköt varmistavat että hälytysosaston henkilöstö saa tarpeeksi koulutusta jotta voivat hoitaa hälytysosastoon kuuluvia tehtäviä oikein ja turvallisesti. Tämä sisältää mm. viikkoharjoitussuunnitelman tekemistä ja valvomista sekä henkilöstön kurssittamista sisäministeriön VPK:lle asettama koulutussuunnitelman mukaisesti (kts. koulutusjärjestelmä).

Yksikönjohtajat johtavat hälytystilanteessa omaa yksiköään (T81, T83, T87, T88) niin että tarkoituksenmukainen suoritus tulee tehtyä kohteessa. Yksikönjohtajana toimivat myös palokunnan päällikkö, varapäällikkö ja koulutuspäälliköt. Tästä ryhmästä koostuu myös palokunnan päällystö joka hoitaa päällystöpäivystystä, siihen kuuluvine tehtävineen (esim. palokunnan juoksevien asioiden hoitaminen, hälytystilanteet)
Miehistö koostuu henkilöistä jotka suorittavat yksikönjohtajansa alaisuudessa esim. savusukellusta, raivaustyötä, sammuttamista, pelastamista, jne.

Palo- ja pelastustoimen taitojen ylläpitämiseksi, hälytysosasto harjoittelee joka viikon torstaina kesätaukoa (toukokuu-elokuu) lukuun ottamatta. Tällöin hälytysosasto vastaa mm. kesäpäivystyksistä joka kolmas viikonloppu. Päivystysvuoro alkaa perjantaina klo. 18 ja loppuu sunnuntaina klo. 18. Tänä aikana päivystysvuoron henkilöt ovat asemalla tarvittaessa heti lähtövalmiudessa. Päivystyksen aikana harjoitellaan myös koulutussunnitelman mukaisesti.

Kaarinan VPK:n hälytysosasto on myös erikoistunut vesihuoltotoimintaan, kts. lisää erikoistumisen sivulta.

Kuvia kalustosta on nähtävissä kuvagalleriassa.