Hälytysosaston koulutusjärjestelmä

Koulutusjärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa. Lisätietoja SPEK:n sivuilta.

Kuva VPK:n koulutusjärejstelmästä