Naisosasto

Kaarinan VPK:n naisosasto perustettiin virallisesti vuonna 1959. Tämän päivän naisosastolaisten toiminta on paljon muutakin kuin sukan kutomista. Naisosastoon voi hakeutua 18 vuotta täyttänyt nainen. Naisosastoon kuuluvat myös veteraaninaiset.

Naisosaston toiminta on laaja-alaista puolivuosittain luotavan ohjelman myötä. Naiset osallistuvat SPEK:in, Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n (LSPeL) ja alueen järjestämille monipuolisille kursseille (katso koulutusjärjestelmä), palokuntanuorten leireille ja Vapepa:n kadonneenetsintään ja harjoituksiin, jossa on oma koulutusjärjestelmänsä mukaiset kurssit. LSPeL ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhteistyön kautta myös palokuntanaisilla on mahdollisuus osallistua osaan valmiusliiton koulutuksista.

Naiset harjoittelevat mm. alkusammutus ja ensiaputaitoja. Pyrimme myös tutustumaan eri liikuntalajeihin ja miettimään terveellisiä elämäntapoja. Harrastuksen tuoman osaamisen myötä myös naisosastolaiset valistavat turvallisuuteen liittyen kansalaisia eri tapahtumissa. Kaikessa naisosaston toiminnassa on vahva aate muun palokunnan toiminnan tukemisesta. Naisosastolaiset ovat erityisen aktiivisesti mukana nuoriso-osaston toiminnassa osastoa tukien. Yhteisharjoituksia on nuoriso-osaston ja hälytysosaston kanssa.

Hälytysosastolaisten ajautuessa pitkäkestoiseen hälytykseen naisosastolaisten hälytysmuonitusryhmä hoitaa kahvituksen sekä tarvittaessa ruuan sammuttajille. Kadonneenetsintä hälytyksiin naiset osallistuvat myös etsijöinä.