Nuoriso-osasto

Kaarinan VPK:n nuoriso-osasto tänään

Tällä hetkellä nuoriso-osastoon kuuluu iältään 10-17-vuotiaita nuoria. Nuoret kokoontuvat kerran viikossa maanantai-iltaisin harjoittelemaan paloalan tietoja ja taitoja. Harjoituksissa nuoret harjoittelevat monenlaista palo- ja pelastusalaan kuuluvaa toimintaa.

Perinteisten sammutusharjoitusten ohella harjoitellaan mm. eläintenpelastusta, vaarallisten aineiden onnettomuuksia, perusvälinesukellusta altaassa sekä monenlaisia muita pelastusalaan kuuluvia toimenpiteitä. Lisäksi nuoriso-osastolaiset osallistuvat leireille, kursseille sekä erilaisiin kilpailuihin. Vuoden ehdottomaksi kohokohdaksi on noussut liitonleiri, johon osallistujia on ollut kiitettävästi. Vajaan viikon kestävällä liitonleirillä on nuorilla mahdollisuus osallistua erilaisille nuorten kursseille ja näin edetä urallaan.

Kaarinan VPK järjestää myös omia 24 tunnin harjoituksia, joissa nuorilla on mahdollisuus päivystää palokunnassa vuorokauden ajan hälytysosaston malliin. Muun toiminnan ohella järjestetään nuorille kerhoiltoja sekä retkiä ja tutustumisia muihin osastoihin ja erikoiskohteisiin. Nuoriso-osasto on palokuntatoiminnan tulevaisuus.

nuoret 2

Nuorisotoiminnan historia

Kaarinan Vapaaehtoisen palokunnan nuoriso-osaston tarina alkaa poikakomppaniasta. Tämän jälkeen on vaihduttu poikajoukkueeksi, poikaosastoksi sekä lopulta nuoriso-osastoksi. Vuonna 1908 perustettiin virallisesti Kaarinan VPK:n ensimmäinen poikakomppania. Poikakomppanian perusti tuolloin Herman Verkko. Ensimmäisen poikakomppanian toiminta kesti noin vuoden, kunnes se 1909 lopetettiin. Vuonna 1939 päätti palokunnan kevätkokous perustaa Kaarinan Vapaaehtoiseen palokuntaan poikakomppanian uudelleen. Poikakomppanian johtajaksi päätti Kaarinan VPK: n hallitus asettaa Pauli Mäkitalon. Poikakomppaniaan kuului tällöin 25, poikaa jotka olivat iältään 12-14 vuotiaita.

Lähes koko sota-ajan oli toiminta tyrehdyksissä, mutta sodan jälkeen toiminta vilkastui jälleen. Jäsenten vähenemisen takia päätettiin kuitenkin vuonna 1953, että poikakomppania lopetetaan ja jäljellä olevat pojat siirretään miehistön puolelle. Vuonna 1963 vaihtui poikaosaston nimi poikajoukkueeksi, joka toimi vuoteen 1972 saakka, kunnes sen toiminta sammui vähitellen.

Lopulta vuonna 1987 käynnistyi osasto nimeltään nuoriso-osasto. Tämän osaston perusti tuolloin Pekka Haapamäki. Nuoriso-osastoon kertyi vähitellen nuoria, jotka olivat iältään 10-16- vuotiaita. Tällöin entiseen poikajoukkueeseen tuli mukaan myös tyttöjä. Tämä osasto toimii yhä Kaarinan Vapaaehtoisessa palokunnassa. Nuoriso-osaston jäsenmäärä vaihtelee vuosittain.

nuoret 1