Veteraaniosasto

Varsinais-Suomessa on lukuisia vapaaehtoisia palokuntia, jotka on perustettu jo viime vuosisadan puolella. Varsinaisesti veteraaniosastot ovat kuitenkin nuori ilmiö palokuntien organisaatiossa sekä säännöissä. Viimeksi uusituissa ja hyväksytyissä Kaarinan VPK:n säännöissä tuli mukaan myös veteraaniosasto. Sitä aikaisempina vuosikymmeninä iäkkäämmätkin miehet osallistuivat operatiiviseen työhön kykyjensä ja fyysisen kuntonsa mukaan.

Aikojen myötä ovat vaatimukset sekä säännökset sammutus- ja pelastustyöhön osallistuvilta huomattavasti tiukentuneet. Koulutusta pelastustoimessa on kohotettu, ja myös fyysiseen kuntoon kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Edellä mainituista seikoista johtuen alettiin miehistön osalta 55 vuotta sekä päällystön osalta 63 vuotta täyttäneitä ja ansiokkaasti palvelleita miehiä siirtää veteraaniosastoon. Varsinainen veteraanitoiminta alkoi Kaarinan VPK:ssa, kun neljä jäsentä saavutti veteraani-iän ja he alkoivat kokoontua palokunnassa säännöllisesti, vanhoja valokuvia tunnistaen sekä rupatellen kahvin juonnin lomassa. Ajan myötä veteraaniosastoon tuli lisää jäseniä, kuin myös valitettavasti luonnollista poistumaakin.

Veteraanien toimintaan on kuulunut palokunnan kiinteistön ulkoalueiden puhtaanapito ja sisäsiivous. Veteraanien "kerhopäivät" ovat olleet säännöllisesti joka toinen tiistai palokunnassa. Veteraanien toimintaan liittyy läheisesti jäsenille kohdistetut virkistystapahtumat, osallistumiset vuosittain läänin Pelastusliiton järjestämille Veteraanipäiville, laivamatkat ja tutustumiskäynnit maakuntaan. Veteraaninaiset ja -miehet ovat myös yhdessä tehneet retkiä sekä perinteisesti viettäneet joulunalusaterian yhdessä usean vuoden ajan. Myös Porin ja Salon VPK:den veteraanien kanssa on ollut yhteistoimintaa.