Välkommen till Kaarinan VPK:s hemsidor!

Kaarinan VPK r.f. är en frivillig brandkår, som trots namnet, är belägen på Nummisbackens vackra nejder i Åbo.

Bild av Kaarina VPK:s brankårsmärkeKaarinan VPK fungerar som en avtalsbrandkår inom Egentliga Finlands Räddningsverk. Brandkårsavtalet som trädde i kraft ifrån början av 2007 definierar våra enheters målsättnings starttider och personmängder. Målsättningarna varierar under dyngnets olika tider. Kaarinan VPK strävar att vara en stödande brandkår till yrkesbrandkåren, som är tillgänglig vid behov enligt den dejourande brandmästarens (P3/P30) order. Till utmaningarna svarar en väl skolad ungefär 40 personers alarmavdelning, på årsnivå alarmeras vi ungefär 70 gånger.

Till förenings verksamhet hör också en ungdomsavdelning var 10-16 åringar lär sig brandkårens grundläggande färdigheter, en damavdelning vilken fokuserar sig bl. a. på att stöda alarmavdelningens verksamhet och medlemmarnas välbefinnande samt en veteranavdelning till vilken man kan flytta och koppla av när man har tjänsteåren i de andra avdelningarna fulla.

Kaarinan VPK är också medlem i den Frivilliga Räddningstjänsten S:t Karins avdelning. För föreningens del betyder det här att vi deltar bl. a. i räddningstjänstens övningar och alarm, vilka är vanligen efterspaning av människor.

Medlemmar i de olika avdelningarna är ungefär ett hundratal och vi fungerar på frivillig basis d.v.s. att ingen får någon personlig ersättning av vår verksamhet.

Bild av Palovaras logo       Bild av 112 nödnumret