Specialisering

När man i Finland övergick till områdesräddningsverks baserad organisering och med detta försvann kommungränserna inom räddningsväsendet, blev det allt viktigare för de frivilliga brandkårerna att specialisera sig.

Kaarinan VPK beslöt i samarbete med Kuusiston VPK att specialisera sig förutom den normala räddningsverksamheten också i den helhetsenliga vattenförsörjningsfunktionen inom Egentliga Finlands räddningsverks område. Grundfunktionen är som namnet säger att ansvara för vattenförsörjningen i sin helhet, i stora vattenmängder krävande situationer (skogsbränder, byggnadsbränder), så att räddningsverket och andra brandkårer kan koncentrera sig på släckings- och räddningsarbetet. Vattenförsörjning är alltså flyttning av stora mängder vatten från en plats till en annan, men inte alltid vattnets transport till brandplatsen utan också vattnets borttransport från olycksplatsen såsom vid en översvämmning, osv.

För vattenförsörjnings verksamheten har Egentliga Finlands räddningnsverk placerat en enhet (T88) till vårt förfogande. Vidare har vi också till förfoganden en släpvagn var det är monterad en högeffekts motorspruta, med vilken vi kan från naturliga vattenkällor förflytta stora mängder vatten. Kuusisto VPK kompletterar vattenförsörjningsgruppen med sig egna enhet (K37) + en mönkis på släpvagn.
Läs mera om vattenförsörjningsverksamheten i Pelastustieto tidningens artikel (7/2008 - på finska).

Bild av vattenförsörjningsgruppen var alla redskap är synliga

Vattenförsörjningsgruppen består av följande utrustning:
- T88 slangenhet (ungefär 2km färdigkopplad 4" huvudledning och behövlig kopplingsarmatur)
- T87 manskapsenhet + högeffektsmotorspruta på släpvagn
- K37 manskaps- och redskapsenhet (ungefär 700m mera traditionell 3" slang) + Mönkis på släpvagn.
- Olycksbekämpningsvagn (vattenskador): Vattendammsugare, lufttorkare, sänkpumpar, rakor, plast, osv.

Brandkårerna har själva investerat i informationsteknik (kartprogram, osv.) till enheterna.

Kaarinan VPK fick för vattenförsörjningsfunktionen brandskyddsfondens innovationspris år 2009.