Tävlingsverksamhet

I Egentliga Finland har man aktivt tävlat redan i många årtionden i olika redskapstävlingar. Inom Åbo område ordnar man för alarmavdelningen årligen ungefär 10 redskapstävlingar. I tävlingarna deltar man med en enhetsstyrka på 1+5. Enheten vet inte på förhand vad uppgifterna i tävlingen går ut på, utan tävlingens syfte är att simulera alarmuppdrag. Att ha framgång i tävlingarna kräver att man har bra personliga färdigheter och framför allt mäts enhetsledarens ledningsförmåga och enhetens förmåga att samarbeta.

Från och med år 1952 har man tävlat i brandkårernas finska mästerskap d.v.s. om Jehu-malja. Jehu-malja består nuförtiden av tre olika delmoment: teori-, färdighets- och redskapsmoment, av vilkas sammanräknade poäng avgör vem som blir årets finska mästare. I tävlingen deltar årligen underfär 40 olika lag runt om i landet. Kaarinan VPK:s lag deltog igen i Jehu-malja år 1999 efter en lång paus. Framgångar har det också blivit under åren: helhetstävlingens 2:a plats och har vunnit flera teoridelmomentets lagmästerskap. Två av brandkårens medlemmar har vunnit den personliga teoridelmoments tävlingen.

Tävlingsverksamheten stöder den operativa verksamheten och upprätthåller kunnighet och "informationella" färdigheter i brandkårerna.

Bild från Jehu-malja tävlingen var förmannen är i centrum av bilden.