Historik

Kaarinan VPK r.f. fyllde 110 år den 17 september 2009. På 1890 talet hörde Finland under Ryssland, då var all föreningsverksamhet kontrollerad av myndigheterna. Från brandkårens första handlingar framgår, att det första grundande mötet hölls den 26 december år 1898 var man gjorde det första stadgeförslaget. Detta förslag skickades den 7 januari med poliskonstapel Juho Valu som ombudsman till Åbo och Björneborgs län och till Ålands guvenörsbyrå. Guvenörsbyrån krävde dock ändringar i stadgeförslaget, kronofogden K.J.Palin samt enligt Pemars och S:t Karins sockens länsman Paavo Jäykäs krav. Efter att ändringarna gjorts, sändes det nya stadgeförslaget till guvenörsbyrån den 4 augusti 1899. Efter behandling godkändes regelförslaget på Pemars och S:t Karins sockens distrikts länsmanskontor den 5 september 1899.

Det grundande mötet hölls vid S:t Karins kyrkhörns (Nummis) skola den 17 september 1899. Under mötet lästes de bekräftade stagarna upp och brandkårens första tjänstemän blev valda. Dåtidens brandkår var delad i tre avdelningar, vilkas uppgifter var definierade i stadgarna. Den första avdelningens uppgift var vattenförsörjning. Den andra avdelningen ansvarade för släckningsfunktion. Den tredje avdelningens uppgift var att rädda människor, egendom och att förhindra brandens spridning. Denna uppgiftsdelning var i dåtidens förhållande klokt. Då vi tittar på stadgarna lägger vi märke till att det inte då fanns någon egentlig styrelse, utan all verksamhet var styrd av brandkårens chef. Detta är den enda väsentliga skillnad till dagens stadgar


Kaarinan VPK:s år 1960 byggda fastighet är lokaliserad i Åbo vid Kyrkgatan 26. Fastigheten innehåller garage, slangtorn, kök, festsal, dejoursrum, bastu och förutom andra utrymmen, i andra våningen en lägenhet och övernattningssutrymmen för dejoureringsgruppen. I garaget finns förutom brandbilsenheter av brandkåren ägda också en brandbilsenhet ägd av räddningsverket. Kaarinan VPK är medlem av Egentliga Finlands Räddningsförbund och dennes områdeskommitté, S:t Karins härads Frivilliga Räddningsservice och till Nummisbackens småhusförening.