Ungdomsavdelningen

Kaarinan VPK:s ungdomsavdelning idag

Ungdomsavdelningen består i nu läget av 10-17 åriga ungdomar. Ungdomarna samlas en gång per vecka, under måndag kvällar, till övningar. Under övningarna tränar ungdomarna brand- och räddningsväsendets olika färdigheter och kunskaper.

Vid sidan om traditionella släckningsövningar består träningarna av bl.a. djurräddning, olyckor med farliga ämnen, dykning i bassäng och övriga åtgärder räddningsväsendet utför. Ungdomsavdelningen deltar dessutom i läger, kurser och olika tävlingar. Förbundslägret, med rikligt deltagande, har blivit årets höjdpunkt. Under lägret, som varar i en vecka, kan ungdomarna delta i olika kurser och göra framsteg i sin karriär.

Kaarinan VPK ordnar dessutom egna 24-timmar långa övningar. Under dessa får ungdomarna dejourera under ett dygn, likt en alarmavdelning. Vid sidan om den övriga verksamheten ordnas det för ungdomarna bl.a. klubbkvällar, utflykter och man bekantar sig med andra avdelningar och special objekt, som Medi-Heli. Ungdomsavdelningar är brandkårsverksamhetens framtid.

Bild av ungdomarnas övning var man sprutar vatten.

Ungdomsverksamhetens historia

Kaarinan VPK:s ungdomsavdelning hade sin början som ett pojkkompani. Beteckningen böts sedan ut mot pojkpluton, mot pojkavdelning som slutligen böts ut mot ungdomsavdelning. År 1908 grundade man officiellt Kaarinan VPK:s första pojkkompani. Pojkkompaniet grundades av Herman Verkko. Det första pojkkompaniet hade verksamhet i ungefär ett år, tills den upphörde 1909. Brandkårens vårmöte bestämde år 1939 att åter grunda ett pojkkompani till kåren. Kaarinan VPK:s styrelse tillsatte Pauli Mäkitalo som ledare för pojkkompaniet. Pojkkompaniet bestod då av 25 st, 12-14 åriga, pojkar.

Verksamheten var under krigstiden så gott som förhindrad helt, efter krigen såg verksamheten igen ett uppsving. Då medlemsantalet gick ner, bestämde man sig för att avsluta pojkompaniets verksamhet år 1953 och att de då kvarvarande pojkarna överförs till alarmavdelningen. År 1963 böt pojkkompaniet namn till pojkpluton. Plutonen fungerade sedan fram tills 1972, då dess verksamhet slocknade efter hand.

Tills slut grundade Pekka Haapamäki år 1987 en avdelning med namnet Ungdomsavdelningen. Så småningom anslöt sig ungdomar i åldern 10-16 år till avdelningen. Nu ansluter sig dessutom flickor till den före detta pojkplutonen. Avdelningen fungerar än idag i Kaarinan VPK, med ett medlemsantal som varierar från år till år.

En bild av en ungdom krypande i en tunnel.