Veteranavdelningen

I Egentliga Finland fungerar många frivilliga brandkårer grundade redan under 1800-talet. Veterenavdelningarna är ändå ett ungt fenomen i brandkårernas organisation och stadgar. I de senast förnyade och godkända stadgarna för Kaarinan VPK togs även en veteranavdelning med. Under tidigare årtionden har även de mer ålderstigna männen deltagit i den operativa verksamheten efter förmåga och fysisk kondition.

Med tiden har kraven och bestämmelserna för de som deltar i släcknings- och räddningsarbete blivit betydligt strängare. I räddningsväsendet har man höjt på utbildningen och man har fäst mer uppmärksamhet på den fysiska konditionen. På grund av detta började man föra över de i manskapet 55 år fyllda och i befälet 63 år fyllda till veteranavdelningen. Den egentliga veteranverksamheten i Kaarinan VPK började då fyra medlemmar nådde veteran-åldern och de började samlas regelbundet för att småprata om förgånget och titta på bilder över en kopp kaffe. Med tiden kom det naturligt fler medlemmar till veteranavdelningen.

En bild av brandkårsveteranerna stående framför T87 enheten.

Till veteranavdelningens verksamhet hör att se över brandkårens fastighet, städa och att sköra ute områden. Veteranerna samlas till ”klubbdagar” varannan onsdag. Nära veteranernas verksamhet ligger de för medlemmarna ämnade rekreationstillfällena, Räddningsförbundets veterandagar, båtfärder och olika slags exkursioner till landsbygden. Veteran herrarna och kvinnorna har också gjort gemensamma utflykter och traditionellt firat julmiddag tillsammans under flera år. De har blivit tradition att veteranerna från Maarian VPK, Turun VPK och Kaarinan VPK samlas flera gånger om året. Man har också haft samarbete med veteranerna i Porin VPK.

En bild av brandkårsveteranerna på rekreationsdag.